Sunn mat med mening og en fantastisk utsikt!

Sommeren 2021 håper Dype Røtter i samarbeid med gården Reppe Søndre å åpne en liten gårdsbutikk og kafé. Det vil i første omgang være åpent en kveld og en helgedag hver uke. Gårdsbutikken og kafeen vil følge våre to parallelle mål om å fremme miljømessig bærekraft og muliggjøre kulturell integrering. 

Gårdsbutikken og kafeen vil tilby 3 praksisplasser til flyktninger med liten eller ingen utdannelse fra hjemlandet, og dermed forberede de til å bli klare for lønnet arbeid.  Vi er takknemlige for et sosialt entreprenørskapstilskudd fra NAV for å støtte disse plasseringene.