Nye integreringsloven

Stortingen har vedtatt ny lov integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven), som gjelder fra 1 januar 2021. Vi er glad for mulighetene dette gir oss til å støtte på nye måter flyktninger i Trondheim!