Travle vinterbier

Dype Røtter skal igjen jobbe i samarbeid med INN (Kvalifiseringssenteret for Innvandrere) og TROVO (Trondheim Voksenopplæring) i 2021. Vi har mange spennende planer for året som kommer og vil fortelle dere om dem i løpet av det kommende ukene! Vår nye gruppe flyktninger starter til våren!