Vårt samarbeid med Kvalifiseringssenter for innvandrere (INN)

Dype Røtter jobber i samarbeid with Kvalifiseringssenter for Innvandrere (INN),Trondheim kommune, med støttet økonomisk av IMDI.

Formålet med prosjektet er å øke kvaliteten, og bedre resultatene i kommunenes integreringsarbeid, med sikte på å få innvandrerne i introduksjonsprogrammet ut i arbeid eller utdanning. Dette oppnår vi ved å tilby praksisplasseringer i vårt sosiale selskap – samarbeide om å dyrke velsmakende grønnsaker og lage trevarer med lokalt tømmer.

Sidsel Berit Tømmerås, Tiltakskoordinator fra INNsats sier «Prosjektet bygger på tidligere erfaring, små og store prosjekter. Nå vil vi øke volumet, systematisere arbeidet og vise at landbruket og frivillige organisasjoner i Trondheim og Trøndelag er gode integreringsarenaer.»