Er det viktig å spise kortreist mat?

Transport utgjør en liten andel av utslippene til hver enkelt matvare. Men samlet sett fører transport av matvarer til store utslipp og unødvendig ressursbruk. Det finnes flere grunner til å spise mer lokalprodusert mat: En kortere verdikjede kan bety mindre unødvendig transport, mindre matsvinn og at bonden får større andel av salgssummen. Flere rapporter, blant annet landarealrapporten fra FNs klimapanel (2019), understreker at vi trenger en matproduksjon som er mer basert på det lokale ressursgrunnlaget i hvert land. (fra Framtiden i våre hender)