Sidsel Berit Tømmerås Tiltakskoordinator – Aktiv INNsats 

Formålet med prosjektet er å øke kvaliteten, og bedre resultatene i kommunenes integreringsarbeid, med sikte på å få innvandrerne i introduksjonsprogrammet ut i arbeid eller utdanning.