Andy, Lars Olav og Ingvill Dype Røtter 

Vi gleder oss over å begynne å jobbe i samarbeid med Kvalifiseringssenter for innvandrere (INN), og støtter flyktninger til å bli mer bosatte i Norge, samtidig som vi dyrker grønnsaker slik at lokale husholdninger kan redusere miljøpåvirkningen.