Hvorfor kjøpe lokalt dyrkede grønnsaker? Viktigheten av å beskytte dyrket land av god kvalitet

Visste du? Mye dyrkajord går ut av produksjon, enten fordi det ikke lønner seg å drive små, avsidesliggende teiger, jorda eroderer bort eller jorda brukes til andre formål. I 2017 ble 4 000 daa dyrka jord omdisponert til veier og andre formål bare i Norge (Økologisk Norge). Mindre tilgjengelig areal for dyrking av lokale grønnsaker vil ha en tendens til å øke behovet for å importere grønnsaker fra utlandet.

Dype Røtter holder til på Reppe Søndre Gård i utkanten av Trondheim. Vi dyrker grønnsaker på dette landet for å vise dets betydning som jordbruksareal.