Hvorfor kjøpe lokale grønnsaker (og kanskje spise mindre kjøtt!)? Del 1 – Jord.

I løpet av august skal vi lage en serie innlegg som ser på hvorfor det å spise grønnsaker dyrket mer lokalt og på mer forskjellige gårder er en så viktig del av responsen på klimaendringer. Vi skal også se på hvordan mangel på mat bærekraft ikke bare bidrar til klimaendringene, men også til at folk blir fordrevet fra hjemmene sine og slik blir flyktninger.

Hvordan vi produserer og konsumerer mat er en av de største truslene for vår naturlige verden. Globalt bruker landbruket 69% av vannet vårt, 34% av landet vårt – har drevet 75% av all avskoging, er den ledende årsaken til artsutryddelse, og er ansvarlig for en tredjedel av de globale klimagassutslippene. Rundt ⅓ av maten vi produserer kommer aldri en gang til tallerkenen vår. (Eco Resolution)

Vi kommer til å starte med å introdusere forskjellige komponenter i problemet, og også foreslå endringer som kan gi løsninger. Vi begynner på bakkenivå – med jord!

Jord er et av våre beste forsvar mot klimaendringer, skaper 95% av verdens mat og beskytter oss mot flom og tørke. I dag blir 1/3 av verdens jordbruksjord ødelagt, vi har mistet 1/3 av verdens dyrkbar jord siden 1960, og vi mister tilsvarende 30 fotballbaner med jord hvert minutt til degradering (Soil Association – UK). Industrielt landbruk, avhengig av høye tilførsler av kjemikalier og fossilt brensel, monokulturproduksjon, mekanisering og intensiv husdyrproduksjon, er ansvarlig for store deler av denne nedbrytningen. Situasjonen blir enda mer presserende når vi vurderer at det kan ta tusen år før bare en centimeter med jordjord dannes. (Jordforeningen).

Hos Dype Røtter er vår dyrkingsplan basert på modellen som hvert landområde brukt til grønnsaksproduksjon vil bli plantet opp med en grønn gjødsel hvert annet til tredje år, og derfor jobber vi med en modell som vil se at jorda vår blir beriket i stedet for mindre fruktbar over tid.