Men hvordor?

Hvorfor har Dype Røtter valgt å støtte flyktninger som nylig ankom Norge? Det er så mye å si, vi håper å kunne dele fakta og tanker med deg i løpet av de kommende månedene, med start her.

Antallet flyktninger som ankommer i Trondheim kommune hvert år er rundt 200. Flyktningene vi for tiden jobber med kommer fra Kongo, Sudan, Eritrea, Tyrkia og Syria.

Mer enn 6,6 millioner syrere har blitt tvunget til å flykte fra landet siden 2011, og ytterligere 6,7 millioner er blitt kjørt fra hjemmene sine, men forblir fanget inne i landet. Det anslås at over 360.000 er drept i Syria siden borgerkrigen begynte i 2011 (BBC News). Dette er et tragisk mønster som i ulik grad kan sees i mange av de andre nasjonene som deltakerne våre har flyktet fra. Det anslås for eksempel at anslagsvis 5 millioner mennesker er fordrevet mellom 2017 og 2019 fra Den demokratiske republikken Kongo.

Dette er sammensatte hendelser med sammensatte årsaker. Det man imidlertid ofte finner er at miljøforringelse og faktorer som knytter seg til klimaendringer er medvirkende faktorer i allerede ustabile situasjoner.Gitt dette mener vi at det er mye fornuftig å støtte flyktninger i Norge, samtidig som de produserer og promoterer lokale og grønne grønnsaker som kan redusere Norges klimaendring. Det er et lite bidrag til enorme og ofte globale problemer, men vi setter en fot foran den andre hver dag og gjør hva vi kan for å gjøre en forskjell.

Finne ut mer: https://dyperoetter.org/