Et første «Hei» fra Dype Røtter


Dype Røtter er en ny ideell organisasjon med fokus på  sosial virksomhet med base i Trondheim, skapt rundt tre sentrale temaer for kulturell integrasjon, miljømessig bærekraft og læring gjennom praksis

Vi begynner 9. juni 2020 med å tilby praksisplasser for flyktninger i Trondheim i samarbeid med Kvalifiseringssenter for innvandrere (INN). Til å begynne med vil deltakere dyrke grønnsaker ved å bruke organiske prinsipper hos Dype Røtter, som vi vil selge til husholdninger gjennom en grønnsakskasseordning. Etter det første pilotåret vil vi begynne å lage håndlagde trevarer til salgs fra treverkstedet vårt. Vi har også planer om en liten gårdsbutikk / kafékonsept på Reppe Søndre – Mer informasjon kommer. 

Dype Røtter drives av et styre på tre personer- Andy Ross, Lars Olav Stavnes og Ingvill Konradsen. Vi håper at prosjektet vil bidra til  å danne gode forbindelser med mennesker og med sted. Besøk vår hjemmeside for å finne ut mer. https://dyperoetter.org

Hjertelig takk til Sparebank1 SMN og Trondheim Kommune!

En stor takk til Sparebank1 SMN og Trondheim kommune for tildeling av prosjektmidler til Dype Røtter, og som dermed har gjort det mulig for oss å begynne vårt arbeid med flyktninger som er nylig ankommet Trondheim.

Dype Røtter er en ny ideell organisasjon som støtter nylig ankomne flyktninger i Trondheim til å bli bedre integrert og oppfylle deres potensiale i Norge. Fra vårt felt på Reppe Søndre vil vi dyrke grønnsaker fulle av smak med organiske prinsipper. Etter høsting vil vi begynne å lage vakre treprodukter med lokalt tømmer

Vi har vært veldig opptatt med å forberede marka for utplanting, og håper å begynne å plante og pleier grønnsaksplanter med vår første gruppe deltagere 9. juni 2020.

Vi skal begynne å levere grønnsakskasser til trondheim innbyggere fra begynnelsen av august – ta kontakt for å registrere din interesse! Kontakt