Sammenvevde lagarbeid

Symbiose

Jordas økosystemer er komplekse og fungerer som sammenvevde lagarbeid. I nært samarbeid med gården Reppe Søndre jobber vi i Dype Røtter hardt på samme måte