Flyktninger & integrering

Støtte flyktninger til å oppfylle potensialet sitt i Norge.

I samarbeid med Kvalifiseringssenter for innvandrere (INN), Voksen Opplæring (TROVO), NAV og i tett samarbeid med gården Reppe Søndre, tilbyr vi praksisplasser for nye flyktninger i Norge. Vårt mål er å utvikle flyktningenes ferdigheter og kompetanse som gjør dem i stand til å oppnå betalt arbeid i Trondheim.

Prosjektet er spesielt fokusert på arbeid med kvinner. Deltakerne jobber med Dype Røtter to dager per uke i en periode på 6 måneder på åkeren eller i gårdsbutikker og kafeen vår. Målet med denne praksisplasseringen er ikke bare å trene opp gårdsarbeidere. Prosjektet vil være et forum for utvikling av norskkunnskaper, velvære og fysisk helse, samt å levere arbeidstrening med overføringsverdi.  

Å bryte gjennom språkbarrierer for å bli kjent med denne gruppen av individer er utfordrende, fantastisk og også veldig lærerikt. Vi føler oss veldig heldige som har denne muligheten. Vi ønsker å støtte deltakerne på en måte som gjør en forskjell for dem når de jobber for å etablere et nytt liv i et nytt land, veldig langt hjemmefra.

Introduksjonsfilm til deltakerne våre