FNs temauke Trondheim 2023 – «bærekraftig jord»

I går var vi invitert til å presentere oss for NTNU-studenter som en del av FNs temauke Trondheim 2023 – «bærekraftig jord».

Vi var veldig glade for å kunne presentere den regenerative landbrukstilnærmingen vi har i vår markedshage og grønnsaksproduksjon.

Siden vi startet opp i 2020, har Dype Røtter gradvis endret hvordan vi dyrker grønnsaker på en måte som regenererer, bygger motstandskraft og takler klimaendringer.

  • Visste du at organisk materiale i jord (som for eksempel nedbrutte plante- og dyrerester) lagrer mer karbon enn planter og i atmosfæren til sammen?

Sunn jord er hjemsted for mangfoldige grupper mikrober, sopp og andre jordorganismer. De spiller en viktig rolle i å opprettholde jordhelsen og lagre karbon. I løpet av de siste 150 årene har vi mistet halvparten av jordens matjord. Vi har det travelt med å restaurere jorda for å sikre matsikkerhet, og å lagre karbon tilbake der det hører hjemme – under jorden.

På dagens arrangement ble det også levert presentasjoner av Faglag for regenerativt landbruk i Trøndelag, Reppe Søndre og Dr. Marius Korsnes fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU.

Takk til FNs Studentforening Norge for invitasjonen og til arrangementet.