Et første «Hei» fra Dype Røtter


Dype Røtter er en ny ideell organisasjon med fokus på  sosial virksomhet med base i Trondheim, skapt rundt tre sentrale temaer for kulturell integrasjon, miljømessig bærekraft og læring gjennom praksis

Vi begynner 9. juni 2020 med å tilby praksisplasser for flyktninger i Trondheim i samarbeid med Kvalifiseringssenter for innvandrere (INN). Til å begynne med vil deltakere dyrke grønnsaker ved å bruke organiske prinsipper hos Dype Røtter, som vi vil selge til husholdninger gjennom en grønnsakskasseordning. Etter det første pilotåret vil vi begynne å lage håndlagde trevarer til salgs fra treverkstedet vårt. Vi har også planer om en liten gårdsbutikk / kafékonsept på Reppe Søndre – Mer informasjon kommer. 

Dype Røtter drives av et styre på tre personer- Andy Ross, Lars Olav Stavnes og Ingvill Konradsen. Vi håper at prosjektet vil bidra til  å danne gode forbindelser med mennesker og med sted. Besøk vår hjemmeside for å finne ut mer. https://dyperoetter.org