Inger Storaker «Integreringmedarbeider»

Inger jobber til daglig ved NTNU som rådgiver i forskningsprosjekter innen medisin og helse, og hun er involvert i kurs og undervisning for ansatte på sykehus og universitet. Hun har også tidligere jobbet med kartlegging og rådgivning til skoler og foreldre for barn med behov for spesialundervisning og individuelle tilpasninger. Denne kunnskapen om å sette læringsmål og gjøre individuelle tilpasninger ønsker hun å bringe videre i Dype Røtter og vil med å kartlegge ferdigheter underveis i praksisperioden utvikle tilbudet vårt med håp om å være nyttig for våre deltakere. Inger ønsker å gjøre en forskjell både for klima og miljø, både sammen med menneskene og i takt med naturen.