Takk til våre støttespillere!

Takk til følgende organisasjoner som har gitt tilskuddsmidler til å støtte arbeidet med Dype Røtter: Trondheim Kommune. SpareBank1 SMN. IMDi. LUSH, NAV.

All fotografering er av Lars Olav Stavnes og Andy Drummond Ross. Nettstedet administreres av Andy Drummond Ross.  Logo design er av Nina Klausen – takk til Nina for tålmodigheten! Filming er av Tom Erik. Takk til Tom Erik for å ha vært så flink med kamera.