Takk til våre støttespillere!

Takk til følgende organisasjoner som har gitt tilskuddsmidler til å støtte arbeidet med Dype Røtter: Trondheim Kommune. SpareBank1 SMN. IMDi. LUSH, NAV, Bergesenstiftelsen, ERBO Gavefold og Cultura Bank Gavefond.

Takk til Tom Erik for å ha vært så flink med kamera. Takk også til Maureen Lafferty for å ha vært så diktig med en laserskriver, til Andreas og Åase for hjelp mot ugress, til Hege, Emma, Silke, Ingvill, Rita og Ingrid for å ha gitt seg tid til å hjelpe løpe kafeen. Takk til Eva Krogen for ekstra fotografi og tusen takk til Heida for at hun er veldig flink med å finne løsningerpå uvanlig problemmer.

All fotografering er av Lars Olav Stavnes og Andy Drummond Ross. Nettstedet administreres av Andy Drummond Ross. Logo design er av Nina Klausen – takk til Nina for tålmodigheten!