Hva folk sier

Vi gleder oss over å begynne å jobbe i samarbeid med Kvalifiseringssenter for innvandrere (INN), og støtter flyktninger til å bli mer bosatte i Norge, samtidig som vi dyrker grønnsaker slik at lokale husholdninger kan redusere miljøpåvirkningen.

Andy, Lars Olav og Ingvill Dype Røtter 

Formålet med prosjektet er å øke kvaliteten, og bedre resultatene i kommunenes integreringsarbeid, med sikte på å få innvandrerne i introduksjonsprogrammet ut i arbeid eller utdanning.

Sidsel Berit Tømmerås Tiltakskoordinator – Aktiv INNsats 

Dype Røtter er et godt integreringsprosjekt som leverer fantastiske grønnsakskasser av høy kvalitet.

Berit Melbye Dype Røtter kunder